Category

Východiskový bod : Čingov

Prielomom Hornádu – východ

mrielom-hornadu-vychod-2

Čingov – Pod Tomášovským výhľadom – Letanovský mlyn – Kláštorisko – Čingov

Poloha: Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh: Čingov – Biely potok–ústie 1/2 hod. – Pod Tomášovským výhľadom 1/4 hod. – Letanovský mlyn 3/4 hod. – Kláštorisko 1 hod. – Kyseľ-ústie 1/2 hod. – Biely potok-ústie 3/4 hod. – Čingov 1/2 hod.
Spolu: 4 1/4 hod
Prevýšenie: 280 m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. Najnáročnejšie sú krátke úseky v Prielome Hornádu zabezpečené technickými pomôckami. Vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Pomerne namáhavý je výstup do Kláštoriska a následný zostup k Bielemu potoku a krátke úseky v doline Tomášovská Belá zaistené lávkami. Ostatné úseky vedú nenáročným terénom. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá, avšak po celý čas si treba všímať častú zmenu farby turistických značiek.

Popis trasy: stredne náročná okružná túra. Najnáročnejšie sú krátke úseky v Prielome Hornádu zabezpečené technickými pomôckami. Vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Pomerne namáhavý je výstup do Kláštoriska a následný zostup k Bielemu potoku a krátke úseky v doline Tomášovská Belá zaistené lávkami. Ostatné úseky vedú nenáročným terénom. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá, avšak po celý čas si treba všímať častú zmenu farby turistických značiek. Základná trasa: Túra umožňuje spoznať východnú časť Prielomu Hornádu u, ktorá je súčasťou NPR Prielom Hornádu. Vystupuje na lúčnu planinu Kláštorisko. Toto rekreačné stredisko ležiace v centre severnej časti Slovenského raja je najvýchodnejšou časťou rozľahlej planiny Glac. V závere výlet zahŕňa prechod malebnou dolinou Tomášovská Belá zabezpečenou mostíkmi a rebríkmi. Začneme od ústrednej orientácie v Čingove (490 m) a vydáme sa po modrej značke (2829) západným smerom proti toku Hornádu. Pokračujeme pohodlnou lesnou cestou vedúcou cez rozšírenú časť Prielomu Hornádu popod skalné útvary Kazateľnica, Ihla a Tomášovský výhľad. Od rázcestia Biely potok-ústie (510 m) smerujeme doprava cez mostík, kde modrá značka krátko vedie spolu so zelenou značkou k smerovníku Biely potok-rázcestie (524 m). Ďalej pôjdeme po zelenej značke (5723) a cez mostík sa dostaneme na rázcestie Pod Tomášovským výhľadom. Pokračujeme po modrej značke (2819) príťažlivým, avšak náročným prechodom časťou Prielomu Hornádu zabezpečenou mostíkmi, reťazami a stúpadlami. Postupne prejdeme cez mostík Nad úžinou k stúpadlám Nad tíšinou. Neskôr nás čakajú stúpadlá Pri jaskyni a v závere prejdeme cez stúpadlá Pod mlynom. Od prameňa pokračujeme pohodlnou lesnou cestou do rekreačnej oblasti Letanovský mlyn v rozšírenej časti Prielomu Hornádu. Na rázcestí v Letanovskom mlyne (513 m) opustíme pred kamenným kartuziánskym mostom Prielom Hornádu. Odbočíme doľava po červenej značke (0911). Strmšie vystúpime lesným chodníkom a neskôr miernejšie prídeme lesnou cestou do Kláštoriska (770 m), ktoré ponúka možnosť občerstvenia a prehliadky rekonštruovaného kartuziánskeho kláštora. V ďalšej časti výletu pokračujeme od rázcestia v Kláštorisku po žltej značke (8886) k rázcestiu Kláštorisko-lúka (785 m). Odbočíme doprava a žltou značkou strmo klesneme do doliny Tomášovská Belá. Od rázcestia Kyseľ-ústie (556 m) smerujeme doľava po zelenej značke (5723). Tento náročnejší úsek zdoláme pomocou mostíkov a lávok. Stále pôjdeme popri Bielom potoku. Od rázcestia Biely potok-ústie pokračujeme po modrej značke (2829) späť do Čingova (490 m). Viaceré chaty a hotely v tejto osade ponúkajú možnosť občerstvenia a ubytovania.

1.Prielom Hornádu (národná prírodná rezervácia) jeden z najznámejších a najkrajších kaňonov na Slovensku. Začína sa Hrdlom Hornádu južne od Hrabušíc v Hornádskej kotline a končí sa pod letoviskom Čingov pri Smižanoch. V približne 13 km dlhom úseku sa rieka zarezáva až do hĺbky 150 m do okrajovej severnej časti Slovenského raja, ktorú tvoria prevažne triasové vápence. Najnavštevovanejším miestom je Tomášovský výhľad. V najdivokejšom mieste nazývanom Železná brána sa tiesňava zužuje na 10 až 15 m a rieku z oboch strán zvierajú skalné steny. Vznikla procesom antecendencie, keď sa územie, ktorým rieka tiekla, zdvíhalo a Hornád sa doň zarezával. V časti od Hrdla Hornádu po Ľudmianku sa vytvorili zaklesnuté meandre. Územie je zaujímavé aj z vegetačného hľadiska s listnatými stromami na južne exponovaných svahoch a ihličnanmi na severných úbočiach (na strmých svahoch kaňonu sú porasty reliktných borín) a mnohými chránenými druhmi (lykovec voňavý, prilbica jedhojová). Dolným úsekom doliny Hornádu vedie trasa náučného turistického chodníka s 11 informačnými tabuľami.

Na Tomášovský výhľad a cez Kláštorskú roklinu

tomasak

Čingov – Tomášovský výhľad – Letanovský mlyn – Kláštorská roklina – Kláštorisko – Čingov

Poloha: Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh: Čingov – Džurkovec 1/4 hod. – Tomášovský výhľad 3/4 hod. – Letanovský mlyn 3/4 hod. – Kláštorská roklina-ústie 1 hod. – Kláštorisko 1 hod. – Biely potok-ústie 1 hod. – Čingov 1/2 hod
Spolu: 5 1/4 hod
Prevýšenie: 280 m

Náročnosť: stredne náročná okružná trasa. Zvýšenú opatrnosť si vyžadujú najmä exponované úseky v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline, ktoré sú zaistené lávkami, mostíkmi, reťazami, stúpadlami a rebríkmi. Ostatná časť túry vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: trasa vystupuje na skalnú galériu Tomášovského výhľadu. Atraktívny je najmä prechod strednou časťou Prielomu Hornádu a výstup úzkou a romantickou Kláštorskou roklinou do rekreačnej oblasti Kláštorisko. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Prielom Hornádu a Kláštorská roklina sú súčasťou NPR Prielom Hornádu. Kláštorisko ležiace v najvýchodnejšom bode planiny Glac ponúka občerstvenie a prehliadku rekonštruovaného kartuziánskeho kláštora. Trasa na začiatku vedie po žltej turistickej značke (8737). Od ústrednej orientácie v Čingove (490 m) sa vydáme severozápadným smerom po chodníku vedúcom hore medzi chaty a neskôr cez les do autokempingu v časti Džurkovec (565 m). Od rázcestia pokračujeme doľava a po žltej značke mierne vystúpime chodníkom v svahu Ľudmanky. Zo skalných útvarov Kazateľnica a Ihla sa pred nami otvoria výhľady do Prielomu Hornádu. Výstup sa končí na skalnej terase Tomášovský výhľad u (667 m), z ktorej je nádherný výhľad. Jej skaly slúžia aj ako cvičné horolezecké terény. Pokračujeme pohodlne po žltej značke krátko lesom a neskôr okrajom lesa takisto s možnosťami pekných výhľadov do Hornádskej kotliny. V závere tejto časti nás čaká zostup lesom na lesnú cestu k potoku. Vyberieme sa doľava spolu s červenou značkou (0911) a onedlho prídeme k chatám rekreačnej oblasti Letanovský mlyn v rozšírenej časti Prielomu Hornádu. Od rázcestia Letanovský mlyn v (513 m) odbočíme pred kamenným kartuziánskym mostom doprava na modrú značku (2819), ktorá vedie do atraktívnej strednej časti Prielomu Hornádu. Náročný prechod zabezpečujú mostíky, lávky, reťaze a stúpadlá. Prejdeme cez mostík Nad mlynom a po úzkom chodníku sa dostaneme na lávku Nad stržou. Sprevádza nás zaujímavý výhľad na protiľahlý svah Ihríka. Cesta vedie smerom dolu okolo nesprístupnenej Zelenej doliny na Reťazovú lávku. Pokračujeme po chodníku a cez stúpadlá Nad Zelenou dolinou. V jej závere sa ocitneme pod stúpadlami Pri záreze a cez unikátnu Lanovú lávku prejdeme do ústia Kláštorskej rokliny (520 m), kde Prielom Hornádu opustíme. Zelená značka (5726) vedie do náročného výstupu roklinou, v ktorej bezpečnosť zaisťujú reťaze, stúpadlá a rebríky. Postupne prekonáme vodopád Objaviteľov, vodopád Antona Straku, Dúhový vodopád, kaskády Gusta Nedobrého, Malý vodopád a Machový vodopád. V závere vystúpime vľavo od Kartuziánskeho vodopádu do rekreačnej oblasti Kláštorisko w (770 m), ktoré poskytuje možnosť občerstvenia a prehliadku kartuziánskeho kláštora. Z Kláštoriska pokračujeme modrou značkou (2829) východným smerom. Prvá časť chodníka smeruje hore okrajom lúky, neskôr lesným chodníkom zostúpime po hrebeni Čertovej sihote s peknými výhľadmi. V závere pomocou reťazí strmšie klesneme k rázcestiu Biely potok-rázcestie (524 m). Trasa smeruje doprava po modrej značke krátko cez mostík a okolo ďalšieho rázcestia Biely potok-ústie (510 m) doľava, ďalej znova po modrej značke. Pohodlnou lesnou cestou v rozšírenej časti Prielomu Hornádu sa popod skalné útvary Tomášovský výhľad, Ihla a Kazateľnica dostaneme do Čingova (490 m), kde sa môžeme občerstviť v niektorej z chát či hotelov.

1.Tomášovský výhľad skalná terasa vysoká 146 m v južnom svahu Ludmanky s jedinečným výhľadom na dolnú časť Prielomu Hornádu a do širokého okolia. Za dobrého počasia možno na pravej strane vidieť panorámu Vysokých Tatier. Na okrajovom hrebeni bližšie k Čingovu sa nachádzajú skalné útvary Ihla a Kazateľnica. Stenu Tomášovského výhľadu po prvý raz zliezli A. Brnčal, A. Huba a E. Leschinský 8. októbra 1938. Tomášovský výhľad je stálym miestom horolezeckého výcviku a skalolezeckých pretekov. Ide o veľmi fotogenické miesto, ktoré nechýba ani v jednej publikácii o Slovenskom raji.

2.Letanovský mlyn jedno zo stredísk na severnom okraji Slovenského raja s možnosťou občerstvenia. Tvorí ho tiché zákutie s lúkou. Nachádzajú sa tu rekreačné chaty a pozostatky starého mlyna v mieste, kde do Hornádu ústi Trstený potok. Počas druhej svetovej vojny nemecká jednotka, ktorá tiahla z Letanoviec na Kláštorisko, vyhodila do povetria kartuziánsky most, ktorý sa tu nachádzal.

3.Kláštorisko jediné turistické centrum ležiace vo vnútri Slovenského raja, do ktorého sa možno dostať iba pešo. Nachádza sa na úzkej rovnomennej plošine zovretej medzi Prielomom Hornádu a tiesňavou Kyseľ. Podľa zakladacej listiny z roku 1299 kartuziáni dostali súhlas postaviť kláštor za západným múrom pevnosti, v ktorej stál kostol. V prvej polovici 15. storočia pokojný život mníchov často rušili husiti a po nich bratríci. Kartuziáni z Kláštoriska odišli v roku 1543, a tak kláštor postupne pustol a zarástol. V roku 1983 sa na Kláštorisku začal záchranný výskum. Výsledkom aktivít pamiatkarov a archeológov je pozoruhodný areál kartuziánskeho kláštora s rozlohou 1 ha citlivo vložený do nádhernej krasovej krajiny. Najzaujímavejšia prístupová cesta ku Kláštorisku vedie zo severu Kláštorskou tiesňavou. Je jednou z dvoch tiesňav, ktoré ústia priamo do Prielomu Hornádu.

Okolo Čingova

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čingov – Lesnica – Bikšova lúka – Košiarny briežok – Sovia skala – Čingov

Poloha: Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh: Čingov – Lesnica-ústie 1/4 hod. – Bikšova lúka 3/4 hod. – Košiarny briežok 1/2 hod. – Sovia skala 1 hod. – Čingov 1/2 hod
Spolu : 3 hod
Prevýšenie : 146 m

Náročnosť: nenáročná okružná túra s málo členitým profilom. Namáhavejší je len krátky zostup zo Sovej skaly. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: túra vedie malebným terénom krátkeho úseku Prielomu Hornádu a typickou riečnou dolinou potoka Lesnica. Prechádza rozložitou horskou lúkou Bikšová pod zalesnenými svahmi vrchu Matka Božia. V chatovej oblasti Košiarny briežok a Čingove je možnosť občerstvenia. Trasa sa začína v rekreačnej oblasti Čingov (490 m) a celá vedie po zelenej značke (5751). Od ústrednej orientácie v Čingove pokračujeme západným smerom proti toku Hornádu. Po chvíli prejdeme cez mostík k rázcestiu Lesnica – ústie (498 m). Pod strmými vápencovými svahmi Ľudmanky opustíme Prielom Hornádu a odbočíme po zelenej značke doľava. Po chodníku mierne vystúpime dolinou Lesnice u, väčšinou pôjdeme cez les. Neskôr prejdeme cez úzku drevenú lávku a asi 500 m pokračujeme po lesnej ceste vedúcej popri potoku. Odbočíme doľava na menej výraznú lesnú cestu a strmo vystúpime bočnou dolinou na lúčnu poľanu Bikšová v. Vyjdeme hore lúkou k senníku v sedle. Na tomto mieste nás čaká mierny zostup úzkou asfaltovou cestou popri lesnej škôlke do chatovej oblasti Košiarny briežok (528 m). Od rázcestia pri horárni pokračujeme po zelenej značke okolo bufetu. Neskôr (v stúpaní na severnom okraji chatovej oblasti) odbočíme z asfaltovej cesty doľava medzi chaty. Pokračujeme hore lesnou cestou a neskôr chodníkom na terasu Sovia skala w (522 m). Často navštevovaný vyhliadkový bod ponúka pohľady na Čingov v rozšírenej časti Prielomu Hornádu a na časť Hornádskej kotliny s Vysokými Tatrami v pozadí. V závere trasy prekonáme krátke, avšak strmé klesanie lesom do rekreačnej oblasti Čingov (490 m). Trasu možno v zime absolvovať aj na bežkách – okrem výstupu a zostupu zo Sovej skaly.

1.Lesnica potok vyvierajúci vo svahoch vrchov Matka Božia a Turník. Nad Čingovom sa vlieva do Hornádu. Na hornom toku má dve významné ramená – Mraznica a Špotov, a preteká tu kaňonovitým úsekom (tzv. Tesnina).

2.Bikšová (aj Bikšova lúka) poľana rozprestierajúca sa južne od Čingova v nadmorskej výške 580 m. Preteká ňou potok Mraznica.

3.Sovia skala skalná galéria severovýchodného výbežku Čingovej tvorí významný vyhliadkový bod nad Čingovom.Pomenovanie dostala vďaka výskytu sov. Je obľúbeným miestom vychádzok z Čingova.