Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu

dedinky

Dedinky – Zejmarská roklina – Geravy – Predný Hýľ – Biele Vody – Dedinky

Poloha: Slovenský raj(juh)-východná časť
Východiskový a cieľový bod: Dedinky,zastávka SAD,zastávka ZSR,parkovisko
Časový rozvrh: Dedinky-Biele Vody 1/2 hod.,-Geravy3/4 hod.,-Predný Hýľ 3/4 hod. -Zadný Hýľ 1/4hod.-Certova hlava1/2hod.-Biele Vody 1/2hod.-Dedinky 1/2hod
Spolu: 4 1/4hod
Prevýšenie: 271m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina výstup zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze, takže si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, avšak prechodu cez planinu Geravy treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť

Popis trasy: túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je prechod romantickou tiesňavou (1)Zejmarská roklina , ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Po výstupe na okraj planiny Geravy nasleduje traverz popod Hýľ do sedla Čertova hlava, ktoré ponúka viacero pekných výhľadov. Trasa vedie z Dediniek (795 m) červenou značkou (0908) juhovýchodným smerom. Vyberieme sa po asfaltovej ceste popri vodnej nádrži Palcmanská Maša a pred hotelom odbočíme doľava a hore. Prejdeme popri chate Horskej služby do lesa na úpätie lyžiarskych svahov. Do osady Biele Vody (780 m) sa dostaneme po okraji zjazdovej trate. Pri rázcestí odbočíme doľava a hore na modro značkovaný chodník vedúci popri potoku do tiesňavy Zejmarská roklina. Pomocou technických pomôcok prekonáme vodopády Kpt. Jána Nálepku. Po krátkom, avšak náročnom prechode tiesňavou vystúpime v jej závere už miernejšie hore lesom. Popri vyvieračke Zejmarská studňa prídeme na okraj rozsiahlej krasovej planiny k rázcestiu Geravy (1 032 m). V budove vrcholovej stanice sedačkovej lanovky z Dediniek je možnosť občerstvenia. Ďalej prejdeme lesným a lúčnym prostredím planiny na jej východný okraj. Pokračujeme severovýchodným smerom po zeleno značkovanej lesnej ceste (5723). Prej-deme pohodlne cez viaceré lúky na okraj planiny k rázcestiu Predný Hýľ (1 045 m). Pokračujeme žltou značkou (8743) okolo rázcestia Zadný Hýľ (1 037 m). Trasa traverzuje väčšinou lesom do vyhliadkového sedla (2) Čertova hlava (1 051 m), kde odbočíme doprava a dolu na červenú značku (0908). Asi po 1,5 km sa dostaneme z lesnej cesty doprava na chodník. Polootvoreným terénom zostúpime k rázcestiu Chotárna dolka (880 m). Pokračujeme červeno značkovanou lesnou cestou, ktorá vedie do otvoreného terénu v sedle Okrúhla jama s viacerými peknými výhľadmi. Cez lúky zostúpime do osady Biele Vody (780 m). Návrat do Dediniek absolvujeme podobne ako v úvode trasy po červenej značke. Dedinky (795 m) ponúkajú viacero možností ubytovania a občerstvenia.

1. Zejmarská roklina (národná prírodná rezervácia) jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja s výrazne členitým reliéfom, množstvom brál, previsov a skalných stupňov a niekoľkými vodopádmi v juhovýchodnom úbočí planiny Geravy (830 až 1 070 m). Prameňom potoka pretekajúceho roklinou je mohutná vyvieračka – Zejmarská studňa. Rastú tu jedľové bučiny a jaseňové javoriny s výskytom chránených druhov rastlín (poniklec slovenský, jelení jazyk celistvolistý). Tiesňavu sprístupnili v roku 1963 jednosmerným turistickým chodníkom vedúcim proti toku potoka.

2. Čertova hlava sedlo medzi Hýľom a Haniskovou s veľmi dobrým výhľadom. Pôvodne ním prechádzala lanovka dopravujúca rudu z Mlynkov nad Hutou do Vojtechovej osady. Sedlo Čertova hlava je križovatkou červeného a žltého turistického chodníka. Vedie ním aj cyklistická trasa.