OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čingov – Lesnica – Bikšova lúka – Košiarny briežok – Sovia skala – Čingov

Poloha: Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh: Čingov – Lesnica-ústie 1/4 hod. – Bikšova lúka 3/4 hod. – Košiarny briežok 1/2 hod. – Sovia skala 1 hod. – Čingov 1/2 hod
Spolu : 3 hod
Prevýšenie : 146 m

Náročnosť: nenáročná okružná túra s málo členitým profilom. Namáhavejší je len krátky zostup zo Sovej skaly. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: túra vedie malebným terénom krátkeho úseku Prielomu Hornádu a typickou riečnou dolinou potoka Lesnica. Prechádza rozložitou horskou lúkou Bikšová pod zalesnenými svahmi vrchu Matka Božia. V chatovej oblasti Košiarny briežok a Čingove je možnosť občerstvenia. Trasa sa začína v rekreačnej oblasti Čingov (490 m) a celá vedie po zelenej značke (5751). Od ústrednej orientácie v Čingove pokračujeme západným smerom proti toku Hornádu. Po chvíli prejdeme cez mostík k rázcestiu Lesnica – ústie (498 m). Pod strmými vápencovými svahmi Ľudmanky opustíme Prielom Hornádu a odbočíme po zelenej značke doľava. Po chodníku mierne vystúpime dolinou Lesnice u, väčšinou pôjdeme cez les. Neskôr prejdeme cez úzku drevenú lávku a asi 500 m pokračujeme po lesnej ceste vedúcej popri potoku. Odbočíme doľava na menej výraznú lesnú cestu a strmo vystúpime bočnou dolinou na lúčnu poľanu Bikšová v. Vyjdeme hore lúkou k senníku v sedle. Na tomto mieste nás čaká mierny zostup úzkou asfaltovou cestou popri lesnej škôlke do chatovej oblasti Košiarny briežok (528 m). Od rázcestia pri horárni pokračujeme po zelenej značke okolo bufetu. Neskôr (v stúpaní na severnom okraji chatovej oblasti) odbočíme z asfaltovej cesty doľava medzi chaty. Pokračujeme hore lesnou cestou a neskôr chodníkom na terasu Sovia skala w (522 m). Často navštevovaný vyhliadkový bod ponúka pohľady na Čingov v rozšírenej časti Prielomu Hornádu a na časť Hornádskej kotliny s Vysokými Tatrami v pozadí. V závere trasy prekonáme krátke, avšak strmé klesanie lesom do rekreačnej oblasti Čingov (490 m). Trasu možno v zime absolvovať aj na bežkách – okrem výstupu a zostupu zo Sovej skaly.

1.Lesnica potok vyvierajúci vo svahoch vrchov Matka Božia a Turník. Nad Čingovom sa vlieva do Hornádu. Na hornom toku má dve významné ramená – Mraznica a Špotov, a preteká tu kaňonovitým úsekom (tzv. Tesnina).

2.Bikšová (aj Bikšova lúka) poľana rozprestierajúca sa južne od Čingova v nadmorskej výške 580 m. Preteká ňou potok Mraznica.

3.Sovia skala skalná galéria severovýchodného výbežku Čingovej tvorí významný vyhliadkový bod nad Čingovom.Pomenovanie dostala vďaka výskytu sov. Je obľúbeným miestom vychádzok z Čingova.