Tiesňavou Piecky

piecky

Podlesok – Píla – Piecky – Pod Vtáčím hrbom – Nad Podleskom – Podlesok

Poloha: Slovenský raj (sever) – západná časť
Východiskový a cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko
Časový rozvrh: Podlesok – Píla 1 hod. – Suchá Belá-vrch 2 hod. – Pod Vtáčím hrbom 1/2 hod. – Nad Podleskom 1/2 hod. – Podlesok 1/2 hod
Spolu: 4 1/2 hod
Prevýšenie: 409 m

Náročnosť: stredne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Piecky zabezpečujú technické pomôcky a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: túra umožňuje spoznať jednu z dvoch západne ležiacich tiesňav Slovenského raja. V úvode vedie širokou riečnou dolinou Veľkej Bielej vody, krátko aj kaňonovitým úsekom. Najatraktívnejšou, avšak zároveň aj najnáročnejšou časťou túry je výstup tiesňavou Piecky u, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Prechod tiesňavou zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze. Na začiatku trasa vedie po zelenej značke (5724) nenáročným terénom do doliny Veľkej Bielej vody. Od autokempingu v Podlesku (550 m) sa vydáme západným smerom popri oplotení. Neskôr chodník pokračuje lesom popri potoku. V krátkom zúžení doliny Veľkej Bielej vody prejdeme cez kaňonovitý úsek Tesnina zabezpečený technickými pomôckami. Popri rekreačných objektoch vyjdeme doprava na asfaltovú cestu, až sa dostaneme do osady Píla (581 m). Na rázcestí opustíme dolinu a pokračujeme 66doľava na žltú značku (8890), ktorá nás privedie do tiesňavy Piecky. Chodníkom popri potoku vystúpime najprv mierne hore širšou Bielou dolinou. Pri najbližšom rozvetvení odbočíme doľava do doliny Stredné Piecky, kde sa začína náročný výstup tiesňavou. Najprv prejdeme cez mohutný Veľký vodopád. Pokračujeme riečiskom cez Kaskády k ďalšiemu rozvetveniu menších dolín, odkiaľ sa vydáme hore a doprava cez Terasový vodopád. Pôjdeme riečiskom, neskôr vystúpime strmo hore svahom na zvážnicu. Pokračujeme doľava a po nenáročnej lesnej ceste prídeme k rázcestiu Suchá Belá-vrch (959 m). Pokračujeme Glackou cestou (žltá značka) po okraji planiny Glac. Nenáročný zostup lesnou Glackou cestou vedie k rázcestiu Pod Vtáčím hrbom (915 m). Pokračujeme po červeno značkovanej Glackej ceste (0911) doľava. Pohodlný zostup popri rázcestí Nad Podleskom (700 m) zakončíme v osade Podlesok (550 m). Variant: Návrat do osady Podlesok možno spestriť občerstvením a prehliadkou kartuziánskeho kláštora v Kláštorisku. Na rázcestí Pod Vtáčím hrbom odbočíme doprava a červenou značkou (0911) pohodlne zostúpime do Kláštoriska (744 m). Ak sa z neho chceme čo najkratšou cestou dostať do osady Podlesok, musíme sa vybrať po zelenej značke (5726) cez Hrdlo Hornádu (spolu: 5 hod.)

1. Piecky (národná prírodná rezervácia) typická krasová tiesňava na západnom okraji planiny Glac (600 až 1 000 m). Tvorí ju bohato členený reliéf s mnohými vodopádmi, skalnými stupňami, kaskádami a bralnatými skupinami. Víriaca voda pod vodopádmi vymodelovala niekoľko skalných výklenkov do tvaru pecí, ktoré dali tiesňave meno. V Pieckach sú dva vodopády – Veľký vodopád (12 m) a Terasový vodopád (10 m), ktorý vznikol prepadom stropu jaskyne. Chránia sa tu najmä zachované lesné porasty, vápencové bučiny, bukové jedliny a reliktné vápencové boriny na výrazne členenom reliéfe. Na skalách Piecok hojne kvitne vzácna prvosienka holá a soldanelka uhorská. Prvý prechod tiesňavou sa pripisuje A. Mervayovi so spoločníkmi v roku 1911. Turistický chodník vedie proti toku potoka.