geravy

Chata Horáreň – Bikšová lúka – Lesnica – Biely potok (ústie) – tiesňava Kyseľ (ústie) – Sokolia dolina (ústie) – Klauzy – Predný Hýľ – Geravy – Dedinky

Poloha: Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod: Chata Horáreň – Geravy – Dedinky
Časový rozvrh: Chata Horáreň – Bikšová lúka – Lesnica 1hod. – Biely potok (ústie) 1/2hod. – tiesňava Kyseľ (ústie) 3/4hod. – Sokolia dolina (ústie) 1/4hod. – Klauzy 1/2hod. – Predný Hýľ – Geravy 2hod. – Dedinky 3/4hod.
Spolu: 5 3/4 hod

Náročnosť: stredne náročná túra s členitým profilom. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

Popis trasy: Z chaty Horáreň cez Bikšovú lúku k Lesnici , odtiaľ naľavo k centrálnej orientácii po širokom chodníku k orientačnému stĺpu pri ústi Bieleho potoka do Hornádu. Pokračujeme údolím Bieleho potoka niekoľkými mostíkmi z jednej strany na druhú, miestami náročnejšími úsekmi až k ústiu tiesňavy Kyseľ. Pravým brehom Bieleho potoka striedavým terénom, miestami s kratšími stúpaniami, až k ústiu Sokolej doliny. Za ním opäť južným smerom údolím Bieleho potoka, prekračujúc niekoľkokrát tok potoka až k vodnej nádrži Klauzy. Od vodnej nádrže okolo objektov Štátnych lesov (bývalé ubytovne lesných robotníkov) širokou štrkovou cestou v stúpaní viacerými zákrutami až na Turnické sedlo. Tu vpravo chodníkom vedúcim v severozápadnom svahu Holého kameňa nad dolinou Berezinec až na širokú cestu s rázcestím Predný Hýľ. Po širokej ceste vedúcej striedavým terénom viacerými remízkami lesa a poľanami až k vrcholovej stanici sedačkovej lanovky na Geravách. Od vrcholovej stanice zostupom popri trati lanovky do obce Dedinky.

1. Lesnica potok vyvierajúci vo svahoch vrchov Matka Božia a Turník. Nad Čingovom sa vlieva do Hornádu. Na hornom toku má dve významné ramená – Mraznica a Špotov, a preteká tu kaňonovitým úsekom (tzv. Tesnina).

2. Bikšová (aj Bikšova lúka) poľana rozprestierajúca sa južne od Čingova v nadmorskej výške 580 m. Preteká ňou potok Mraznica.