Slovenský raj

 

Turistické trasy Slovenského raja

slovensky_raj

Cez Sokoliu dolinu

Chata Horáreň - Bikšová lúka - Lesnica - Biely potok (ústie) - tiesňava Kyseľ (ústie) - Sokolia dolina (ústie) - Sokolia solina (vrchol) - pod Bykárkou - Klauzy - Sokolia dolina (ústie) - tiesňava Kyseľ (ústie) - Biely potok (ústie) - Lesnica - Bikšová lúka - Chata Horáreň

Poloha : Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod : Chata Horáreň - Geravy - Dedinky
Časový rozvrh : Chata Horáreň - Bikšová lúka - Lesnica 1hod. - Biely potok (ústie) 1/2hod. - tiesňava Kyseľ (ústie) 3/4hod. - Sokolia dolina (ústie) 1/4hod. - Sokolia solina (vrchol) 1hod. - pod Bykárkou 20min. - Klauzy 1hod. - Sokolia dolina (ústie) - tiesňava Kyseľ (ústie) - Biely potok (ústie) - Lesnica - Bikšová lúka - Chata Horáreň
Spolu : 8 1/2 hod

Náročnosť : stredne náročná túra s členitým profilom. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.
Popis trasy : Z chaty Horáreň cez Bikšovú lúku k Lesnici , odtiaľ naľavo k centrálnej orientácii po širokom chodníku k orientačnému stĺpu pri ústi Bieleho potoka do Hornádu. Pokračujeme údolím Bieleho potoka niekoľkými mostíkmi z jednej strany na druhú, miestami náročnejšími úsekmi až k ústiu tiesňavy Kyseľ. Pravým brehom Bieleho potoka striedavým terénom, miestami s kratšími stúpaniami, až k ústiu Sokolej doliny prechod roklinou a jej vodopádmi. Od vrchu Sokolej doliny, zvlneným terénom po zelenej značke k rázcestiu Pod Bykárkou. Od rázcestia v klesaní žltou značkou k vodnej ploche Klauzy , ktorá v minulosti slúžila na splavovanie dreva Bielym potokom. Odtiaľ popri Bielom potoku, v smere toku zelenou značkou okolo ústia Sokolej doliny ústia Kysela , naspäť do ústia Bieleho potoka . Pokračujeme modrou značkou popri Hornáde, okolo ústia Lesnice na čingov, alebo cez Bikšovú lúku na Košiarny Briežok.

Sokolia dolina je jedna z najdivokejších tiesňav Slovenského raja a nachádza sa na východných okrajoch planiny Glac. Sokolia dolina bola turisticky objavená ako jedna z posledných. Prvý prechod (obojsmerne) sa uskutočnil v apríli 1910. L.Rokfalussy so spoločníkmi prešli tiesňavou zdola a A.Mervay so spoločníkmi zhora z planiny Glac. Roku 1912 zaznamenali prvý zimný prechod. Roku 1913 ju po prvý raz vyznačkovali. V období 1979-1981 sa prechodová trasa úplne prestavala, najvýznamnejšou je úprava prechodu Závojovým vodopádom Na rozdiel od pôvodného obchádzania exponovaným traverzom, sa dnes úsekom prechádza priamo, vyše 80 m dlhou sústavou rebríkov, mostíkov a stúpačiek. Potok pretekajúci touto roklinou pramení vo výške približne 900 m n. m na okraji plošiny Glac. Na dolnom konci doliny ústi do Bieleho potoka vo výške 568 m.n. m. Závojový vodopád je najvyšší vodopád v Slovenskom raji ( 75m ). Dolina tvorí súčasť národnej prírodnej rezervácie Kyseľ.

Vodopády v Sokolej doline :
Bočný vodopád : 8 m
Skalný vodopád : 3,5 m
Závojový vodopád : 75 m
Vyšný vodopád : 15,5 m

Sokolia dolina je súčasťou štátnej prírodnej rezervácie Kyseľ. Prechod je iba po značkovaných chodníkoch.