Slovenský raj

 

Turistické trasy Slovenského raja

slovensky_raj

Na Geravy

Chata Horáreň - Bikšová lúka - Lesnica - Biely potok (ústie) - tiesňava Kyseľ (ústie) - Sokolia dolina (ústie) - Klauzy - Predný Hýľ - Geravy - Dedinky

Poloha : Slovenský raj (sever) – východná časť
Východiskový a cieľový bod : Chata Horáreň - Geravy - Dedinky
Časový rozvrh : Chata Horáreň - Bikšová lúka - Lesnica 1hod. - Biely potok (ústie) 1/2hod. - tiesňava Kyseľ (ústie) 3/4hod. - Sokolia dolina (ústie) 1/4hod. - Klauzy 1/2hod. - Predný Hýľ - Geravy 2hod. - Dedinky 3/4hod.
Spolu : 5 3/4 hod

Náročnosť : stredne náročná túra s členitým profilom. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.
Popis trasy : Z chaty Horáreň cez Bikšovú lúku k Lesnici , odtiaľ naľavo k centrálnej orientácii po širokom chodníku k orientačnému stĺpu pri ústi Bieleho potoka do Hornádu. Pokračujeme údolím Bieleho potoka niekoľkými mostíkmi z jednej strany na druhú, miestami náročnejšími úsekmi až k ústiu tiesňavy Kyseľ. Pravým brehom Bieleho potoka striedavým terénom, miestami s kratšími stúpaniami, až k ústiu Sokolej doliny. Za ním opäť južným smerom údolím Bieleho potoka, prekračujúc niekoľkokrát tok potoka až k vodnej nádrži Klauzy. Od vodnej nádrže okolo objektov Štátnych lesov (bývalé ubytovne lesných robotníkov) širokou štrkovou cestou v stúpaní viacerými zákrutami až na Turnické sedlo. Tu vpravo chodníkom vedúcim v severozápadnom svahu Holého kameňa nad dolinou Berezinec až na širokú cestu s rázcestím Predný Hýľ. Po širokej ceste vedúcej striedavým terénom viacerými remízkami lesa a poľanami až k vrcholovej stanici sedačkovej lanovky na Geravách. Od vrcholovej stanice zostupom popri trati lanovky do obce Dedinky.

1.Lesnica potok vyvierajúci vo svahoch vrchov Matka Božia a Turník. Nad Čingovom sa vlieva do Hornádu. Na hornom toku má dve významné ramená – Mraznica a Špotov, a preteká tu kaňonovitým úsekom (tzv. Tesnina).
2.Bikšová (aj Bikšova lúka) poľana rozprestierajúca sa južne od Čingova v nadmorskej výške 580 m. Preteká ňou potok Mraznica.