Slovenský raj

 

Slovenský raj

slovensky_raj

Územie Slovenského raja bolo vyhlásené za národný park v r. 1988. V r. 1964 je toto územie ako prvé na Slovensku vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. V súčasnosti patrí skoro jedna tretina územia parku do najvyššieho stupňa ochrany.
Národný park Slovenský raj tvorí :
11 Národných prírodných rezervácií - Kyseľ, Piecky, Sokol, Suchá Belá, Prielom Hornádu, Tri kopce, Holý kameň, Hnilecká jelšina, Statená, Vernárska tiesňava a Zejmarská roklina.
9 prírodných rezervácií - Čingovské hradisko, Kocúrová, Malé Zajfy, Ostrá skala, Vyšná Roveň, Barbolica, Mokrá, Muráň, Havrania skala.
4 prírodné pamiatky - Hranovnicke pleso, Čertova diera, Medvedia jaskyňa, Občasný prameň.
1 chránený areál - Knola.
1 národná prírodná pamiatka - Dobšinská ľadová jaskyňa.